Het Bureau

Ruimte is in ons land is beperkt. Daarom worden steeds hogere eisen aan de invulling hiervan gesteld. Onze aanname is dat het uw wens is om zorgvuldig met dit schaarse goed om te gaan en de kwaliteit hiervan te bewaken. Voor deze boeiende opgave vindt u in PBG een kritische partner die met u meedenkt maar haar ogen niet sluit voor realiteit en belangen. PBG zoekt met u naar de balans in kwaliteit en haalbaarheid. Daarbij willen wij inspireren en overtuigen.

Onze filosofie
Sinds 1998 concentreren wij ons op financieel economische vraagstukken van ruimtelijke planvorming voor met name gemeentelijke grondbedrijven en non-profitorganisaties. Onze specialiteit. Planeconomie, planbegeleiding, projectleiding en interim-management hebben wij tot onze specialiteit gemaakt. Vernieuwend, doeltreffend en deskundig zijn steekwoorden die bij ons karakter passen. PBG opereert met een team ervaren professionals in hechte samenwerking met de opdrachtgever. Een samenwerking waarin wij grote betrokkenheid, gedegen kennis en kunde garanderen.

Onze aanpak
Onze aanpak is gedegen en inzichtelijk. Wij delen met u onze kennis en kunde in alle fases van het planontwikkelingsproces. Van de initiatief- en ontwikkelfase tot de realisatiefase. In een vroeg stadium van het planontwikkelingsproces nemen wij met u de visie en uitgangspunten door. De strategie wordt vervolgens bepaald en de financiŽle kaders worden gegeven. De exploitatiebegroting bij het bestemmingsplan stellen wij voor u op. Het resultaat is helderheid. De grenzen waarbinnen de planontwikkeling kan plaatsvinden, zijn bepaald. Uw afweging wordt eenvoudiger.

PBG ondersteunt ook op het gebied van interim- en risicomanagement en grondbeleid. Wij zetten de financiŽle situatie van het totale grondbedrijf in een helder perspectief en zorgen ervoor dat u weloverwogen keuzes kunt maken.

Uw resultaat
PBG is gewend op locatie te werken. Onze adviseurs weten hun weg in de ingewikkelde werkstructuren van het planontwikkelingsproces snel te vinden. PBG garandeert expertise. U kunt van ons initiatief en inventiviteit verwachten. PBG is uw partner in het boeiende proces van planvorming.