Project begeleiding Grondzaken (PBG)

is een onafhankelijk, jong, dynamisch en inspirerend advies bureau dat adviseert op het gebied van grondexploitaties, grexwet, interimmannagement en gebiedsontwikkeling. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het opstellen, begeleiden, sturen en bewaken van ruimtelijke ontwikkelingen. We adviseren alleen lagere overheden (gemeente en provincies), non-profit organisaties en publiekprivate samenwerkingsverbanden (PPS en GEM verbanden).

Met passie werken we aan complexe en uitdagende ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken. Onze werkwijze is open, helder en flexibel. We werken als partner of als onderdeel van een organisatie. Daarbij leveren we onze diensten projectmatig of via detachering. In alle gevallen zien we het als taak niet alleen onze medewerkers maar ook de opdrachtgevers mee te laten leren van onze ervaringen en kennis.

De komst van de grexwet en de daarbij horende zaken zoals exploitatieplannen vormt een extra uitdaging. PBG heeft voor meerder gemeenten exploitatieplannen opgesteld en verzorgt tevens de implementatie van de grexwet binnen de gemeentelijke organisatie.

           
 

Nieuwsbericht

PBG werkt momenteel weer hard aan de perspectiefnota's, MPG's en Begrotingen van diverse gemeenten.

Vacatures

PBG is altijd op zoek naar talentvolle en gemotiveerde planeconomen m/v.

Klik hier voor meer informatie...