PBG heeft sinds 1998 werkzaamheden verricht op alle vlakken van de ruimtelijke ontwikkeling.
Hiermee is een uitgebreide kennis en ervaring opgedaan welke is uitgewerkt in de onderstaande factsheets en productkaarten:

 

Grondexploitatie:

MPG Perspectiefnota

Weerstandsvermogen

Risicoanalyse

Exploitatieplannen

 

Beleid:

Structuurvisie

Nota Grondbeleid

 

Actueel:

Krimp

Overprogrammering

Transformatie

Herprogrammering

Revitalisering

 

PBG adviseert bij diverse gemeenten, zowel in detacheringsverband als op projectbasis.

  PBG stel beleidsnota's op voor onder andre grondbeleid. Tevens kan PBG ondersteuning bieden bij het bepalen van de financiŽle kaders van een structuur visie.   Krimp, overprogrammering, revitalisering zijn momenteel erg "Hot". PBG heeft voor de financiŽle begeleiding van deze zaken passende "tools"ontwikkeld.